Økonomi

Frigi tid og reduser kostnader ved å sette bort alt eller deler av arbeidet til et profesjonelt regnskapsbyrå med den nødvendige fagkompetansen.

Moderne økonomisystemer åpner for effektiv behandling av tradisjonelle oppgaver innenfor økonomi. Du reduserer både tidsforbruk og kostnader, og vi sørger for at du får raskt tilgang på oppdatert informasjon.

På denne siden finner du følgende effektiviseringsmetoder for din bedrift:

 1. Hele kontoret gjennom en plugg i veggen – ASP-løsning
 2. Vi tilpasser oss til din situasjon – Uteoppdrag
 3. Reduser bankgebyrer – Integrert elektronisk betalingsformidling
 4. Unngå dobbelregistering – Integrert fakturering
 5. Fra papir til web  – Elektronisk import av fakturaer fra ditt fakturasystem
 6. Sørg for at du får pengene inn – OCR (kundeinnbetalinger)
 7. Fakturaprogram med direkte oppdatering til regnskapet – Webfaktura
 8. Få kundeinnbetalinger overført på fil fra bank – Elektronisk innlesning

ASP-løsning

Gjennom en ASP-løsning får du som kunde tilgang til hele eller deler av vårt økonomisystem, det er opp til deg! Det er også mulighet for arbeidsdeling mellom deg som kunde, og oss som regnskapsfører.

Hva er ASP-løsning?

ASP – Application Service Provider – er enkelt sagt «hele kontoret gjennom en plugg i veggen». På kundens side av pluggen befinner det seg skjerm og tastatur. På vår side befinner det seg maskinvare, lagringskapasitet, programvare og en høy driftsstabilitet.

Fordelene med ASP-løsning

En ASP-løsning vil representere en besparelse  for deg som kunde, i form av forenklede driftsrutiner, ingen oppgradering av maskinpark og software. En ASP-løsning er fleksibel. Fra en hjemme-PC har du tilgang til de samme programmene, backup, sikkerhet og oppgradering som på jobb. ASP er et eksempel på funksjonsøkonomi.

Uteoppdrag

Vi tilbyr føring av regnskap m.m. på kundens eget system, alternativt i kombinasjon med ASP løsning.

Integrert elektronisk betaling

Reduser bankgebyrer og åpner for automatisk bokføring av utbetalinger.

Reduser bankgebyrer, unngå økte omkostninger ved for sene innbetalinger. Integrerte betalingssystemer gir mulighet for automatisk bokføring av betalinger i økonomisystemet. Dette gir en effektiv behandling av betalingsbilag og fjerner dobbeltregistrering. Betalte poster overføres automatisk til regnskapet og gir løpende oversikt over leverandørggjeld.

Vi har tilgang på systemer for de fleste bankforbindelser.

Integrert fakturering

Unngå dobbeltregistrering – fakturer selv med automatisk bokføring.

 • Fakturer fra egen maskin på vårt økonomisystem via ekstern server, eller overlat faktureringen til oss
 • Fjerner manuell bokføring og gir løpende oversikt over kundefordringer
 • Bedre likviditeten ved å ta i bruk purrerutiner og renteberegning i systemet.

Kombiner gjerne med OCR – automatisk innlesing av kundeinnbetalinger på fil fra bank.

Elektronisk import av faktura

Visma importfilter kan importere fakturaer og kunder elektronisk til regnskapet fra de fleste faktura systemer.

 • Alt som kreves er at fakturasystemet kan skrive ut en tekstfil av faktura og kundeinformasjon
 • Sendes over som vedlegg til mail og leses elektronisk inn i regnskapssystemet.

Fremtidens regnskapsløsninger

Fullt innsyn i økonomisystemet og utskriftsmuligheter fra egen arbeidsplass. Tilgang til hele/deler av vårt økonomisystem som består av

 • ordre – fakturering – purring -renteberegning
 • timeregistering
 • lønn
 • betalingsformidling
 • regnskap

ASP løsning med oppkobling mot vår eksterne server gir tilgang til nye og moderne økonomisystemer fra din egen arbeidsplass. Åpner for deling av arbeidsoppgavene mellom kunde og regnskapsfører.

Webfaktura

Få tilgang til fakturaprogram på nett med direkte oppdatering til regnskapet.

 • En rimelig tilgang til fakturaprogram med faste månedelige kostnader som er direkte linket til vårt regnskapsprogram
 • Slipp investering i egen programvare og dobbeltarbeide

Elektronisk innlesing av kundeinnbetalinger fra bank

Tegn KID-avtale med banken og få kundeinnbetalinger overført på fil fra bank.

 • Automatisk innlesing av kundeinnbetalinger gir løpende oversikt over utestående fordringer
 • Fra egen arbeidsplass kombinert med faktureringssystemet åpner dette for enklere og raskere purrerutine

Lær mer om hva vi kan tilby deg >