Nyttige lenker

Lovdata

Oversikt over lover, forskrifter, dommer, stortingsvedtak m.m. – lovdata. Gå til lovdata.no >

Brønnøysundregistrene

Informasjonside for Brønnøysundregistrene. Regelverk og skjemaer for etablering av fimaer. Databaser over registererte firmaer m.m. Gå til brreg.no >

ODIN

Felles, elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene. Gå til regjeringens nettside >

Skatteetaten

Etatens egne sider på internett. Henvender seg til både næringsdrivende og personer. Skatt, avgift, skjemaer m.m. Gå til Skatteetaten.no >

NAV

Etatens egne sider med oversikt over regelverk, skjemaer m.m. Gå til NAV.no >

Tollvesenet

Tollvesenet Tollvesenet sine egne sider med aktuell informasjon og skjemaer knyttet til toll og avgifter m.m. Gå til toll.no >

Altinn

Statens nettsider for levering av skjemaer elektronisk for både næringsliv og privatpersoner. Gå til altinn.no >